Cita-cita saya sebagai pendidik telah terlaksana, berkat belajar di Program Studi Pendidikan Sejarah UN PGRI Kediri. Kini saya mengajar di SMA Negeri 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR dengan bekal ilmu yang sangat baik.